ACGPlus:Quyếttâm,khaokhátvàtinvàochínhmình

Không đao to búa lớn, cũng không âm thầm, trầm lặng, ACG Plus luôn nỗ lực tập luyện, thay đổi và trưởng thành từng ngày để sẵn sàng để bước vào sân chơi HL1-S4.