2 Lores +1 Jueping!Cristiano Ronaldo Champions League 5 bàn thắng có hàm lượng vàng cao đủ cao để thái quá.

2 Lores +1 Jueping!Mục tiêu Champions League 5 của Cristiano Ronaldo có hàm lượng vàng cao và không còn phụ trách. Thời gian, một bàn thắng được ghi, và Ronaldo, người đã 37 tuổi, vẫn không có gì để làm.