Tuyển Việt Nam “hoá” bác sĩ tuyến đầu chống dịch khi đến UAE

Tuyển Việt Nam “hoá” bác sĩ tuyến đầu chống dịch khi đến UAE

Thầy Park điểm danh lạ lùng, tuyển Việt Nam kín mít không nhận ra aiSau một hành trình di chuyển bằn