Xu thế dùng tiền đạo cắm to cao trở lại Ngoại hạng Anh

Xu thế dùng tiền đạo cắm to cao trở lại Ngoại hạng Anh

Mùa 2011-2012, có hơn 30 tiền đạo cắm cao hơn 1,88 m thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Nhưng con số này gi