94 giây để phá cửa!Tintin Refresh The Champions League Lịch sử tiểu sử tuyệt vời và được chơi bởi các đồng đội của anh ấy.

94 giây để phá cửa!Tintin đã làm mới lịch sử Champions League và được các đồng đội của anh ấy nhổđánh bại 4-3 nhà.REAL madrid.virtue