Henri Saivet: ‘Chúng tôi bảo Quang Hải ở đây vì cậu đủ giỏi’

Henri Saivet: ‘Chúng tôi bảo Quang Hải ở đây vì cậu đủ giỏi’

“Do rào cản ngôn ngữ, Quang Hải luôn cần một thông dịch viên để dạy cậu ấy những điều cơ bản về bóng