lịch thi đáu euro_SLNA khiếu nại chiếc thẻ đỏ của Olaha: Trưởng Ban trọng tài VFF nói gì?

SLNA khiếu nại chiếc thẻ đỏ của Olaha: Trưởng Ban trọng tài VFF nói gì?【lịch thi đáu euro】:Trận đấu