Ferdinand: ‘Ronaldo còn không biết nhạc nền Europa League’

Ferdinand: ‘Ronaldo còn không biết nhạc nền Europa League’

“Ronaldo không hài lòng với việc lỡ Champions League. Người đang được đề cập đến ở đây là Ronaldo”,