TuấnHưngtrổtàikiếntạo,FCToátMồHôihòaFCVõThịSáu5-5

Chiều ngày 10/2/2017, tại sân VSA 2, Lê Trọng Tấn, Hà Nội đã diễn ra trận giao hữu rất hấp dẫn giữa FC Toát Mồ Hôi và FC Võ Thị Sáu.